Bezoek

  • Als ouder bent u 24 op 24 uur welkom.
  • In het geval van een inslapende ouder, vragen wij echter aan de andere ouder om niet meer na 22 uur op bezoek te komen om de rust op de gang te bewaren. Tenzij anders afgesproken met de verpleegkundige. Vanaf 20 uur dient u zich aan te melden via spoedgevallen om het ziekenhuis binnen te kunnen.
  • Ander bezoek is welkom van 14 tot 20 uur.
  • Indien uw kind een infectieziekte heeft, is het niet aangeraden andere kinderen op bezoek te laten komen. Dit geldt ook andersom.
  • Maximum 4 bezoekers per kamer.
  • Gelieve bezoekende kinderen niet op de afdeling te laten rondlopen. De spelklas is enkel voor onze opgenomen patiëntjes en niet voor bezoek.