Ouderparticipatie

Wie beter dan jullie, ouders, kent zijn kind. Elk kind voelt zich het veiligst bij zijn ouders. Van wezenlijk belang is het feit dat we elkaar zien als teamgenoten met respect voor elkaars verantwoordelijkheden.  Bovendien proberen we zoveel mogelijk zorg op maat voor uw kind aan te bieden. Hierbij trachten we bij elk kind een mooi evenwicht te zoeken tussen gewoontes en ritme van thuis, en de organisatie van de afdeling.

U kunt in samenspraak met de verpleegkundigen deelnemen aan de verzorging van uw kind zoals de hygiënische zorg, voeding, temperatuurcontrole, verluieren … Vertel alles wat u doet aan de verpleegkundige zodat geen informatie verloren gaat.

U mag uw kind voor en tijdens alle onderzoeken begeleiden.
Bij operaties mag u meegaan tot op het moment waarop uw kind in slaap wordt gebracht door de anesthesist.