Wat is dit?

  • Als ouder heeft u het recht om 24u op 24 bij uw kind te blijven. Met andere woorden ook tijdens de nacht. Het blijven slapen bij uw kind heet rooming-in.
  • Slechts 1 ouder kan bij het kind blijven overnachten. Het is immers omwille van praktische en veiligheidsredenen niet mogelijk om beide ouders in de kamer te laten overnachten.
  • Indien u zelf niet om eender welke reden niet kan blijven slapen, is het steeds toegelaten dat er een meerderjarig vertrouwde persoon van u en uw kind blijft. We vragen echter wel om hiervoor als ouder de schriftelijke toelating te geven.
  • Voor de ouders of de begeleider is de ontspanningsruimte beschikbaar. Hier kan u steeds koffie, thee of water nemen. Er is tevens een televisie toestel. Slaapt uw kind en laat u het niet graag alleen, dan bieden wij u een babyfoon aan zodat u toch even uit dekamer kan.
  • Indien u uw kind even alleen laat, steeds de verpleegkundige verwittigen. Zo kunnen we een extra oogje in het zeil houden.