Visie

De zorg rond kinderen ligt emotioneel nauw aan ieders hart en brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Hierdoor hanteren we als afdeling een duidelijke visie dat fundamenteel verweven is met de Rechten van het zieke kind in het ziekenhuis.

Werken met zieke kinderen is echter een gecompliceerde zorg aangezien pediatrie bijna alle medische en chirurgische disciplines onderdak verleent.

Continue opleiding van alle medewerkers is hierdoor zeer belangrijk. Zo goed als alle verpleegkundigen op de kinderafdeling ehbben dan ook een bijzondere Beroepstitel in de pediatrie en Neonatologie.

Alle zorg wordt Evidence Based en multidisciplinair getoetst. Er wordt continu met een kritische blik gekeken naar het eigen werken.

En dit alles teneinde de optimale en meest kwaliteitsvolle zorg voor kind en ouders te garanderen. Op deze manier kunnen we als afdeling onze kwaliteitsstempel drukken op het Antwerpse pediatrische zorglandschap. Een georganiseerde zorg dat klaar staat voor elke toekomstige ontwikkeling binnen de pediatrische hulpverlening, zowel ambulant als gehospitaliseerd, waarbij we op elk moment als hulpverlener handelen met de visie: “Wat als het je eigen kind zou zijn?”