Algemeen

Het kinderdagziekenhuis is gelegen op de tweede verdieping van het ziekenhuis. Dit in het verlengde van de kinderafdeling.

Wanneer uw kind de dag voor de geplande opname ziek wordt (koorts …), gelieve ons ook hiervan op de hoogte te brengen, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

Uw kind mag de hele opnameduur vergezeld worden door maximum twee personen! Er mogen geen andere kinderen en/of bezoek worden meegenomen!

Dit om de rust voor de patiëntjes te bewaren.