Contact opnemen

Om de wachttijden op de dag van opname te beperken, nemen we de dag voor de ingreep in de voormiddag met u contact op om het juiste uur door te geven waarop we u in het kinderdagziekenhuis verwachten. De verpleegkundige zal u eveneens nog extra info geven omtrent het nuchter zijn van uw kind. Op deze manier proberen we ook deze periode voor uw kind zo kort mogelijk te houden.

Om vertragingen zoveel mogelijk te beperken, vragen wij u om stipt op het afgesproken uur aanwezig te zijn.

Kunt u om één of andere reden de afspraak niet nakomen, heeft u kind koorts, is het ziek of recent ziek geweest ...?
Gelieve dan tijdig het kinderdagziekenhuis te verwittigen op het nummer 03 285 22 85 (op werkdagen van 7 tot 17.30 uur).