De ingreep en de eerste uren nadien

Eén van de ouders mag met het kind mee tot in de operatiezaal tot hij/zij slaapt. De rol van de ouder zal met name ondersteunend en troostend voor het kind zijn.  U bent niet verplicht dit te doen en hoeft u dus niet schuldig te voelen wanneer u het, om welke reden ook, prettiger vindt om niet mee te gaan.  Wij respecteren uw keuze. 

Tijdens de ingreep wachten mama en/of papa aan de ontwaakzaal of boven op de kamer.
Alle kinderen die een verdoving of sedatie hebben gekregen gaan naar de ontwaakzaal.  De duur van het verblijf daar is afhankelijk van de ingreep en de aard van de verdoving of sedatie.

Na de ingreep mag mama of papa terug bij het kind, zodat uw kind onmiddellijk een vertrouwd gezicht ziet bij het ontwaken.
Na de ontwaakzaal worden u en uw kind terug gebracht naar de kamer.  Het is aan te raden uw kind te laten slapen wanneer het terug op de kamer is. Sommige kinderen zijn erg onrustig en vechten tegen hun slaap. Dit is vaak een moeilijk moment voor de ouders, daar hun kind soms moeilijk te troosten valt.  Afhankelijk van de ingreep kan uw kind nog even op de kamer liggen met een infuus. Afhankelijk van de ingreep of het onderzoek, blijft dit mogelijks enkele uurtjes ter plaatse.

De toestand van uw kind wordt verder opgevolgd door een verpleegkundige.  Hou er rekening mee dat kinderen na de operatie wat slaperig of misselijk kunnen zijn.  Ze zien soms bleek en hebben over het algemeen veel dorst. Er wordt afgesproken wanneer uw kind terug mag eten en drinken. Laat uw kind echter niet alleen stappen, hou het steeds goed in de gaten.

In geval van een onderzoek heeft u als ouder steeds het recht om tijdens het onderzoek bij uw kind te blijven.