Doorheen het ziekenhuis

Doorheen de drie campussen van GZA Ziekenhuizen wordt getracht de uniformiteit en herkenbaarheid voor kinderen zo hoog mogelijk te houden.

Dit geeft een vertrouwd en veiliger gevoel aan het kind.

Personeel waarmee kinderen in aanmerking komen krijgt eenzelfde opleiding in de werkgroep "Kindvriendelijk ziekenhuis GZA".

De architectuur en lay-out rond kinderen is op elkaar afgestemd.

Procedures en werkwijzes worden vereenvoudigd en geüniformiseerd opdat elk kind op eenzelfde manier wordt benaderd.